Naspäť hore

Pravidlá spracovania osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob, akým spoločnosť VI GROUP spol. s r.o. zhromažďuje a používa, používa informácie od používateľov (ďalej „Používateľ“) web stránky www.moruse.sk (ďalej „Stránka“). Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na Stránku a na všetky produkty a služby, ktoré spoločnosť VI GROUP spol. s r.o. prevádzkuje.

Osobné údaje

Osobné údaje od Používateľov získavame rôznymi spôsobmi, vrátane, ale nie výhradne, keď Používatelia navštívia naše stránky, zaregistrujú sa na stránkach, prihlásia sa k odberu newslettera, reagujú na prieskum, vyplnia formulár , a v súvislosti s inými aktivitami, službami, funkciami alebo zdrojmi dostupnými na našich stránkach. Používatelia môžu byť požiadaní podľa potreby o meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo. Používatelia však môžu navštíviť naše stránky anonymne. Zhromažďujeme osobné údaje od Používateľov len vtedy, ak sú ochotní nám takéto informácie poskytnúť. Používatelia môžu vždy odmietnuť poskytnúť svoje osobné údaje, avšak môže to spôsobiť, že danú akciu na Stránke nebudú môcť vykonať.

Údaje, ktoré nie sú osobnými

Môžeme zhromažďovať údaje, ktoré nie sú osobnými o Používateľoch vždy, keď naše stránky navštívia. Tieto údaje môžu môžu obsahovať názov prehliadača, typ počítača a technické informácie o spôsoboch pripojenia k našim stránkam, poskytovateľovi internetových služieb a iné podobné informácie.

Ako používame zhromaždené údaje

VI GROUP spol. s r.o. môže zhromažďovať osobné údaje na nasledujúce účely:

 • Zlepšovanie služieb zákazníkom. Údaje, ktoré nám poskytnete, nám pomáhajú efektívnejšie plniť vaše požiadavky a uspokojovať vaše potreby.
 • Personalizácia služieb. Agregované údaje môžeme použiť, aby sme pochopili, ako používatelia využívajú služby a zdroje poskytované na našich stránkach.
 • Zlepšovanie našej Stránky. Môžeme použiť vašu spätnú väzbu, na zlepšenie našich produktov a služieb.
 • Tieto informácie nezdieľame s externými stranami okrem rozsahu potrebného na poskytnutie služby.
 • Na propagáciu, prevádzkovanie súťaže, prieskum alebo inú funkciu stránok.

Môžeme použiť e-mailovú adresu používateľa na odoslanie informácii a aktualít. Záujemca prejavením záujmu o nehnuteľnosť je zaradený do databázy našich aktívnych klientov a bude elektronickou komunikáciou informovaný o všetkých našich aktivitách v dostatočnom predstihu, aby mohol využiť benefity, ktoré poskytujeme našim klientom pri spustení nových projektov do predaja a realizácie. Ak sa kedykoľvek používateľ chce odhlásiť z prijímania budúcich e-mailov, môže tak urobiť využitím priameho odkazu v ľubovoľnom z týchto e-mailov.

Ako chránime vaše informácie

Prijímame vhodné postupy zhromažďovania, uchovávania a spracovania údajov a bezpečnostné opatrenia na ochranu proti neoprávnenému prístupu, zmene, zverejneniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, používateľského mena, hesla a údajov uložených na našich stránkach.

Citlivá a súkromná výmena údajov medzi lokalitou a jej používateľmi sa deje cez zabezpečený komunikačný kanál SSL a je šifrovaná a chránená digitálnymi podpismi. Všetky Vaše osobné údaje a kontaktné informácie považujeme za dôverné a budú v súlade s nariadením GDPR bezpečne uložené na zabezpečenom serveri spoločnosti VI GROUP spol. s r.o.

Zdieľanie vašich osobných informácií

Nepredávame, neobchodujeme ani nepožičiavame vaše osobné údaje žiadnej tretej strane. Agregované demografické informácie, ktoré nie su naviazané na žiadne osobné údaje môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi a dôveryhodnými partnermi a inzerentmi na vyššie uvedené účely. Môžeme použiť poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí nám pomôžu prevádzkovať našu firmu a stránku spravovať činnosti v našom mene, ako napríklad posielanie newslettrov alebo prieskumov.

Webové stránky tretích strán

Používatelia môžu nájsť reklamu alebo iný obsah na našich stránkach, ktorý odkazuje na stránky a služby našich partnerov, dodávateľov, inzerentov, sponzorov, poskytovateľov licencií a iných tretích strán. Nekontrolujeme obsah alebo sa na týchto stránkach nepodieľame a nezodpovedáme za postupy, ktoré používajú webové stránky na ktorých odkazujú odkazy na našich stránkach. Okrem toho tieto stránky alebo služby, vrátane ich obsahu a odkazov, sa môžu neustále meniť. Tieto stránky a služby môžu mať vlastné zásady ochrany osobných údajov a služieb zákazníkom. Prehliadanie a interakcie na akejkoľvek inej webovej lokalite, vrátane webových stránok, ktoré majú odkaz na naše stránky, podlieha vlastným podmienkam a pravidlám tejto webovej stránky.

Zmeny týchto pravidiel spracúvania osobných údajov

Spoločnosť VI GROUP spol. s r.o. má právo kedykoľvek aktualizovať tieto pravidlá spracúvania osobných údajov. Keď urobíme, aktualizujeme aktualizovaný dátum v dolnej časti tejto stránky. Odporúčame používateľom, aby často kontrolovali túto stránku v prípade akýchkoľvek zmien, aby boli informovaní o tom, ako pomáhame pri ochrane osobných informácií, ktoré zhromažďujeme. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou preskúmať tieto pravidlá ochrany osobných údajov.

Váš súhlas s týmito podmienkami

Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami. Ak s týmito pravidlami nesúhlasíte, nepoužívajte naše stránky. Vaše ďalšie používanie stránky po zmenách týchto pravidiel spracovania osobných údajov bude považovaná za akceptovanie týchto zmien.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel spracovania osobných údajov, postupov tejto stránky alebo vašich vzťahov s touto stránkou, kontaktujte nás na adrese:

VI GROUP spol. s r.o.
Roľnícka 157
831 07 Bratislava

atelier@vigroup.sk

Uvedené pravidlá spracovania osobných údajov sú platné od 23.5.2018.

NEZÁVÄZNÁ REZERVÁCIA

Váš nový domov si môžete rezervovať už dnes. Stačí ak nám napíšete a my vás budeme spätne kontaktovať.

  +421 911 731 271 moruse@vigroup.sk Rolnícka 157, 831 07 Bratislava
  fb in
  a
  Get In Touch With Us Today

  Welcome to Sagen, a modern platform perfect for showcasing your properties.

  +585 889 996 96 sageninfo@gmail.com 184 Main Collins Street Victoria
  fb tw in